Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia fullscreen-icon fullscreen-close-icon Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagraminstagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Obracanie
Powiększenie tekstu PRINT

Kalendarium

Kalendarium

Od
Do
1896

1896


 • 2 IV - w Pradze przychodzi na świat Józef Emeryk Ignacy Antoni Franz de Paula Maria Czapski  w asystencji położnej dyplomowanej Gabrieli Suda z Pragi (wg odpisu świadectwa chrztu z kościoła farnego św. Mikołaja w Pradze).
1899

1899


 • Trzyletni Józio odwiedza z mamą Berlin, gdzie w atelier zrobiono mu fotografię w białym mundurku.
1903

1903


 • 13 VIII - śmierć matki, Józefy z Thunów.
1905

1905


 • Uczestnictwo w ślubie siostry Leopoldyny z Ludwikiem Łubieńskim w Przyłukach i Wołoczyskach.
1907

1907


 • Nauka rysunku i malarstwa u nauczyciela Tyszyńskiego w Przyłukach (do r. 1910).
1908

1908


 • Rozpoczęcie nauki gry na fortepianie.
 • 7 IX - 9 IX - 12-letni Józef Czapski odwiedza swoją siostrę Leopoldynę i szwagra Leona Łubieńskich w Kazimierzy Wielkiej w czasie podróży drodze do Austrii i Bawarii.
1909

1909


 • 12 V– wizyta u siostry Leopoldyny w Kazimierzy Wielkiej.
 • Lato - z powodu tyfusu wyjeżdża z Mińska i wraz z rodziną Konów jedzie na leczenie do Houlgate w Normandii. Przyjazd do Warszawy.
 • Początek zimy - wyjazd na leczenie do Nervi w Ligurii (Włochy). Wycieczka do Szwajcarii.
1910

1910


 • Wyjazd do Sankt Petersburga z bratem Stanisławem i nauczycielem Wacławem Iwanowskim - początek wstępnej nauki domowej pod patronatem XII gimnazjum na Nadbrzeżu Fontanki 40 (tzw. I Petersburg). Adresy zamieszkania: Prospekt Newski 116,  Prospekt Zagrodski 13 oraz Troickaja 36 (pałac Bibikowych).
1911

1911


 • Pobyt we Florencji.
 • VII - X - przeniesienie do Carskiego Sioła i dojazdy pociągiem do Petersburga.
1912

1912


 • 18 VIII - rozpoczęcie nauki w XII Męskim Gimnazjum w Sankt Petersburgu (pod tą datą widnieje pierwszy oficjalny wpis do klasy VI, czyli ostatniej z niższych klas). Lekcje muzyki i malarstwa.
1913

1913


 • Przyjazd do Przyłuk na wakacje i czytanie Sonaty Kreuzerowskiej Lwa Tołstoja.
1914

1914


 • VII - wyjazd do Włoch z Wacławem Iwanowskim i bratem Stanisławem oraz siostrą Lilą, pobyt w Wenecji; Viareggio, gdzie "próbował malować wielką równinę z górami w głębi”, wyjazd do Villers-sur-Oleron w Alpach, samotne wycieczki w góry i z siostrą Lilą.
 • 24 VIII - przeniesienie do rezerwy z obowiązkiem odbycia służby wojskowej w Pierwszym Oddziale Carskosielskiego Ujezdu, i pozostawanie w jego dyspozycji od 25 IV 1914 do 31 V 1916 r.
1915

1915


 • 28 IV - otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum (matura) ze złotym medalem.
 • 17 VI - zapisuje się na Wydział Prawa Piotrogrodskiego Imperatorskiego Uniwersytetu i wpłaca 25 rubli czesnego. 
 • Po lekturze wydanego w 1915 r. apelu Romain Rollanda pt. Au dessus de la mêlée przeciwko wojnie przesyła do autora list napisany o z siostrą Marią.
17 VI 1915/V 1916

17 VI 1915/V 1916


 • Studia na Wydziale Prawa przez dwa semestry roku akademickiego.
1916

1916


 • 26 V - podanie do rektora Uniwersytetu "o zwolnienie z zajęć uniwersyteckich w związku ze wstąpieniem do korpusu paziów na przyspieszony kurs oficerski".
 • 1 VI - rozpoczęcie kursów podchorążego w Korpusie Paziów. Pisanie dziennika. Mieszka u wuja Aleksandra Meyendorffa; poznaje rodziny Stołypinów i Gorczakowów.
1917

1917


 • 13 II - ukończenie kursu oficerskiego – mobilizacja.
 • VII - kolacja z ks. Georgijem J. Lwowem premierem Rządu Tymczasowego.
 • IX - uczestnictwo w spotkaniu Aleksandra Meyendorffa i Irakliego Ceretellego przewodniczącego Konstytuanty po rewolucji lutowej. Wyprawa z braćmi Antonim i Edwardem Marylskimi, elewami (uczniami) szkoły wojskowej, z Petersburga pod Mińsk do Korpusu gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
 • X - przyjazd do Dukory na Białorusi i wstąpienie do formujących się oddziałów wojska polskiego. Spotkanie z rotmistrzem Władysławem Andersem dowódcą szadronu w Pułku Ułanów Krechowieckich w Dukorze.
 • Jesień – przeniesienie się z wojskiem polskim z Dukory do Bobrujska.
 • Odwiedziny rodzinnych Przyłuk i Mińska. Początek przyjaźni z Bronisławem Romerem. Siostry Czapskiego sanitariuszkami w Towarzystwie Ofiarom Wojny. Przyłuki pełne uciekinierów.
1918

1918


 • 22 I - opuszczenie wojska, podróż z siostrami Różą, Karlą i Marią oraz Antonim i Edwardem Marylskimi do Petersburga (tzw. II Petersburg) i utworzenia komuny religijno-pacyfistycznej.
 • Koniec maja (przełom wiosny i lata) - podróż z siostrami z Petersburga do Warszawy.
 • Wizyta u Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) w Warszawie.
 • 16 X - wpis do klasy prof. Stanisława Lenza w warszawskiej ASP, wykłady Wojciecha Kossaka i rezygnacja po dwóch tygodniach.
 • 14 XI 1918 – 22 I 1919  – tajna misja do Piotrogrodu, podróż przez Białą Podlaską, Białystok, Dźwińsk, Połock w poszukiwaniu zaginionych oficerów polskich, w tym Bronisława Romera. Poznanie Dymitra Mereżkowskiego, Zinaidy Gippius i Dimitra Fiłosofowa. Powrót do Warszawy.
1919

1919


 • 20 II – 5 III pobyt w Kazimierzy Wielkiej u siostry Leopoldyny.
 • V - służba wojskowa w pociągu pancernym "Śmiały" dowodzonym przez braci Małagowskich.
1919/1920

1919/1920


 • Zima - pierwszy wpis do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poznanie Legendy Młodej Polski St. Brzozowskiego
 • Przyjazd pociągiem "Śmiały" do Nowego Sącza, lektura książek Stanisława Brzozowskiego na stacji w Nowym Sączu.
 • Wojna polsko-bolszewicka. Wyjazd na front do Borysowa.
1920

1920


 • 20 - 25 I - odwiedziny w Kazimierzy Wielkiej.
 • III -  oczekiwanie na dworcu w Warszawie na Dymitra Fiłosofowa i Zinaidę i Dymitra Mereżkowskich.
 • V – ponowne przyjęcie do swego dawnego pułku, w randze podporucznika
 • Wiosna - wyjazd do Gdańska, Zoppottu (Sopotu) i wioski o nazwie Gdynia. Spotkanie z pisarzem Stefanem Żeromskim w karczmie z czerwonej cegły.
 • VI - VIII – służba w I pułku jako dowódca plutonu, najcięższe walki wojny polsko-bolszewickiej.
 • Późna jesień – ponowny wpis do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
1922

1922


 • 22 IX - order Virtuti Militari V klasy za udział w wojnie 1920 r.
1922-1923

1922-1923


 • Rozpoczęcie studiów malarskich w krakowskiej ASP w klasie Wojciecha Weissa, życie studenckie – między futurystami, formistami, poetami i malarzami krakowskimi w kawiarni "Esplanada" (u zbiegu ulic Podwale i Krupnicza).
1923

1923


 • VII – dziękczynna piesza pielgrzymka do Częstochowy z siostrą Marią za ocalenie życia w czasie I wojny światowej.
 • Studia u Józefa Pankiewicza w krakowskiej ASP.
1924

1924


 • Lato - zwiedzanie Paryża, Luwru i rozmowy z Dymitrem Fiłosofowem, odkrywanie prozy Marcela Prousta.
 • 1 IX - wyjazd grupy kapistów z Krakowa do Paryża.
 • XI - przyjazd do kraju.
 • XII - samotny wyjazd do Paryża.
1925

1925


 • Początek roku - przyjazd do Paryża siostry Marii.
 • Praca rysownika i grafika w paryskich żurnalach mód; studia dorywcze w Académie Colarossi i w Académie Ranson, słuchanie wykładów prof. M. Zdziechowskiego. Kopiowanie obrazów w Luwrze. Kontakty w l. 1925-1926 z wielkim światem artystycznym i literackim Paryża (Pablo Picasso, Misia Godebska-Sert, Lilly Pastré, Sasza Rzewuski, André Malraux, François Mauriac, Daniel Halévy, Jean Cocteau, Nikolai Nabobov).
1925-1930

1925-1930


 • Paryski okres Józefa Czapskiego i kapistów.
1926

1926


 • Tyfus i rekonwalescencja w Londynie u wuja Aleksandra  Meyendorffa, odkrycie obrazów Jeana-Baptiste'a Corota w National Gallery.
1927

1927


 • Poznanie Jacques'a Maritain'a.
 • VII - VIII  - przyjazd do majątku Łubieńskich W Mordach na Podlasiu.
 • 18 VIII - 21 X - pobyt w Kazimierzy Wielkiej.
1927/1928 zima

1927/1928 zima


 • Pisanie szkicu o Marcelu Prouście ukończonego w styczniu 1928 r.
1928

1928


 • 4 V - pobyt w Warszawie, wizyty w kawiarni "Zodiak", spotkanie ze Stanisławem Lorenzem.
 • Wyjazd do Paryża.
 • VIII - ponowny pobyt w Mordach.
1929

1929


 • 16 IV - udział w ślubie brata Stanisława Czapskiego i Vérènne z Jodko-Narkiewiczów w Paryżu.
1930

1930


 • 28 III - wystawa kapistów w Galerie Zak w Paryżu
 • V-VI - podróż do Hiszpanii i - powrót do Polski;
 • Lato - wizyta Daniela Halévy w Mordach i Krakowie; śmierć ojca 25/26 VII.
 • XII - wyjazd do Paryża.

WYSTAWY:


 • 28 III - wystawa malarstwa kapistów w Galerie Zak na Bv. St.-Germain-des-Prés w Paryżu. (wystawie patronuje Lily Pastré)
 • wystawa 5 kapistów w tym Józefa Czapskiego z pomocą Moosa marchanda w Genewie
1931

1931


 • Spotkanie z Władysławem Sikorskim w Paryżu.
 • VI - VII - dalszy pobyt w Paryżu.
 • Przygotowania i wyjazd do Genewy na wystawę kapistów w Galerie Moos; Paryż –plener podparyski, pisanie książki o Wassiliju Rozanowie.
 • Po 21 VII - przyjazd do Polski; organizacja własnej pracowni malarskiej przy ul. Filtrowej 83 m. 9 w Warszawie.
 • VIII - XII - pobyt w Warszawie i Mordach i Ruchnie.
 • XII - wystawa malarstwa kapistów w Polskim Klubie Artystycznym w hotelu Polonia w Warszawie; odczyt o Wasiliju Rozanowie w "Literaturnom Sodrużestwie". Poznanie Jerzego Giedroyca.
 • Roczne stypendium w Paryżu dzięki pomocy Darcy Gailly (Gilly) (1931/1932).

WYSTAWY:


 • wystawa malarska malarzy Komitetu Paryskiego (kapistów) w Galerie Moos w Genewie z pomocą finansową Anatola Muhlsteina (Czapski wywiózł tam 150 obrazów swych przyjaciół)
 • 6 XII-20 XII
  wystawa kapistów Polskim Klubie Artystycznym w hotelu Polonia w Warszawie
 • wystawa indywidualna Czapskiego w Galerie Maratier w Paryżu
1932

1932


 • Koniec lutego - wyjazd do Paryża.
 • Wystawa indywidualna w Galerie Maratier w Paryżu.
 • VII - wystawa w Galerie Vignon w Paryżu.
 • VII - VIII - pobyt w Mordach, Ruchnie i Zakopanem.

WYSTAWY:


 • 4 - 14 VII
  wystawa indywidualna w Galerie Vignon w Paryżu. Recenzent czasopisma "Formes" ocenił Józefa Czapskiego jako artystę samodzielnego i wrażliwego ("Głos Plastyków" nr 11-12, s. 148)
1933

1933


 • Ponowny wyjazd do Francji.
 • III - pobyt w Vieille Chapelle na południu Francji u Dolly Radziwiłł.
 • XII - pobyt w Zakopanem.
1934

1934


 • Początek roku - pobyt w Paryżu.
 • III - wystawa kapistów w IPS w Warszawie.
 • III - V - wyjazd Czapskiego do Paryża i spotkania z Józefem Pankiewiczem w Luwrze.
 • 29 VI -15 VII - wyjazd na ćwiczenia wojskowe.
 • 5 VIII 14 X - pobyt w miejscowości Żabie „na milczeniu”.
 • X - powstanie Klubu Dyskusyjnego "Domek w Kołomnie” i 3 XI udział w pierwszym zebraniu Klubu.
 • 1 XII - obecność na spotkaniu klubu literackiego "Domek w Kołomnie".

WYSTAWY:


 • W Salonie Zimowym w Instytucie Propagandy sztuki (IPS) w Warszawie przy ul. Królewskiej. Józef Czapski wystawił obraz Autoportret
 • 22 III -2 1 IV
  pierwsza wystawa kapistów po powrocie do kraju. J. Puget w art.
  Józef Czapski. Kapiści, "Orka", Warszawa 11 VIII 1957, pisał że Czapski wystawił 21 obrazów i „jest ekspresjonistą”
1935

1935


 • - pertraktacje Józefa Czapskiego i Stefana Laurysiewicza sponsora książki o J. Pankiewiczu z wydawcą M. Arctem.
 • 26 I - obecność na spotkaniu klubu literackiego "Domek w Kołomnie".
 • lI - wyjazd do Paryża wagonem 3 klasy; poznanie Czesława Miłosza.
 • IV - VII - wizyta w Wenecji na trwającej tam (25 IV - 4 XI) wystawie Tycjana.
 • 5 V - pobyt z (Marią (Kinią) Balową w Ravennie.
 • przed 25 VII - powrót do kraju z Paryża.
 • VIII - IX - pobyt w Kazimierzy Wielkiej na rekonwalescencji po żółtaczce; praca nad książką o J. Pankiewiczu.
 • X- pobyt w Paryżu.
 • 26 X - udział w spotkaniu klubu literackiego "Domek w Kołomnie"
 • XI - powrót do kraju.

WYSTAWY:


 • XI
  wystawa w Salonie Sztuki  "Salon 35" w Poznaniu (zaprezentowano 6 obrazów:
  Mężczyzna w kapeluszu, duży; Autobus na ulicy Warszawie z 3 mężczyznami po lewej na chodniku, duży; Siedząca Kobieta w kapeluszu, duży oraz Ulica w perspektywie, mały; Pejzaż z domem, mały; oraz obraz niezidentyfikowany); wystawa wspólnie ze Stanisławem Szczepańskim
1936

1936


 • VI - pobyt w Zakopanem.
 • VI - VII - przeniesienie pracowni z ul. Filtrowej do Józefowa k/Warszawy.
 • VIII - X - pobyt z Zygmuntem Waliszewskim w Kazimierzy Wielkiej i na plenerach w Morsku nad Wisłą (obraz J. Czapskiego pt. Morsko nad Wisłą).

WYSTAWY:


 • udział w wystawie Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Warszawie
 • wystawa w "Salonie 35"  w Poznaniu
1937

1937


 • - książka o Pankiewiczu po korekcie.
 • IV - publikacja książki o J. Pankiewiczu (oficjalnie Warszawa 1936).
 • 17 III - odwiedziny w Otwocku u Dymitra Fiłosofowa intelektualnego guru Czapskich.
 • VI - VIII - pobyt w Sopocie (obrazOpera Leśna).
 • Lato - brązowy medal w dziedzinie malarstwa na Światowej Wystawie w Paryżu; pobyt w Mordach z siostrą Marią.

WYSTAWY:


 • lato: udział w Wystawie Światowej w Paryżu (brązowy medal za obraz)
 • wystawa w "Salonie 35" w Poznaniu.
 • udział w salonie malarskim IPS w Warszawie
 • grudzień: udział w wystawie w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie
1938

1938


 • Początek roku -  wystawy w Warszawie i Lwowie.
 • Pisanie, malowanie, przygotowywanie obrazów na wystawy.
 • 5-15 VII - pobyt w majątku Błota k. Falenicy u pani Grąbczewskiej.

WYSTAWY:


 • I
  wystawa indywidualna (wraz z Stanisławem Szczepańskimi i Marią Wodzicką) we Lwowie
 • 16 I -11 II
  wystawa grupy K.P., "Salon 35" w Poznaniu i udział Józefa Czapskiego
 • III - IV
  udział w wystawie zbiorowej w IPS w Warszawie, gdzie Czapski wystawił 37 obrazów olejnych namalowanych w latach 1932-1938, z tego 14 obrazów pochodziło ze zbiorów prywatnych, a 23 stanowiło własność malarza
 • udział w wystawie w Domu Plastyków w Krakowie
 • udział w wystawie w Pawilonie Polskim na Międzynarodowej Wystawie sztuki w Pittsburgu (USA)
1939

1939


 • III - prywatna wystawa w mieszkaniu pani Norton w Warszawie.
 • VIII - mobilizacja i 1 IX wybuch II wojny
 • 3 IX - Kraków i marsz na wschód.
 • 17 IX - napaść ZSRR na Polskę.
 • 27 IX - wzięcie do niewoli w Chmielniku (Chmielku) na Wołyniu.

WYSTAWY:


 • udział w wystawie Martwa natura w malarstwie polskim w IPS w Warszawie
 • 7 III
  wernisaż małej wystawy malarstwa w prywatnym mieszkaniu pani Peter Norton w Warszawie
Połowa X 1939 -

12 V 1940

Połowa X 1939 - 12 V 1940


 • Pobyt w obozie w Starobielsku.
 • 30 I 1940 - pismo hr. Ferdynanda du Castel i hrabiny Palacky`iej do hr. Johanna von Plessen radcy ambasady III Rzeszy w Rzymie o uwolnienie J. Czapskiego.
 • 5 III - decyzja Stalina o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Zanik korespondencji z rodziną w Generalnej Guberni.
 • 12 V - 12 VI - pobyt w obozie w Juchnowie (Pawliszczew Borze).
2 VI 1940 -

2 IX 1941

2 VI 1940 - 2 IX 1941


 • Obóz w Griazowcu
 • I 1941 - griazowieckie wykłady o Marcelu Prouście. Zapiski w dzienniku szkiców do wykładów.
 • 28 VII - przejęcie Czapskiego przez armię brytyjską.
 • 30 VII - układ wojskowy Sikorski-Majski (Rząd RP-ZSRR).
 • 25 VIII - ponownie jako oficer Armii Polskiej w Rosji.
 • 2 IX - 9 IX - opuszczenie obozu w Griazowcu i podróż do koszar Armii Polskiej w Tockoje; notatki w dzienniku, wykorzystane później w książce Na nieludzkiej ziemi.
 • IX 1941- III 1942 - nominacja na szefa Biura Opieki  w celu zbierania informacji i zeznań o Polakach i od Polaków przybywających do Armii, poszukiwanie żołnierzy, oficerów, cywilów osadzonych w łagrach i zaginionych na terenie ZSRR. Podróże do Moskwy, Kujbyszewa, Czkałowa, Buzułuku, Czkałowa. Spotkania z dygnitarzami NKWD.
 • XII - publikacja artykułu w pierwszym numerze tygodnika "Orzeł Biały". Pisanie dziennika.
1942

1942


 • Początek marca - podróż przez Taszkent w Kazachstanie do Jangi Jul w Turkiestanie. Sporządzanie list zaginionych oficerów.
 • 26 III - nominacja na Szefa Wydziału Propagandy Armii Polskiej w ZSRR podpisana przez gen. Władysława Andersa.
 • IV - VI - kilkukrotne spotkania w polskich bazach wojskowych, bazie junaków w Kermine, w Taszkiencie, spotkania z pisarzem Aleksym Tołstojem, Lidią Czukowską oraz Anną Achmatową. Nadzór nad wydawaniem i treścią czasopisma "Orzeł Biały". Organizacja imprez okolicznościowych i rocznicowych, odczytów, przedstawień w Armii Polskiej w ZSRR.
 • VII - ewakuacja Armii Polskiej i Polaków z ZSRR do Iranu.
 • VII - VIII - pobyt w szpitalu w Ak-Ałtynie (Turkiestan).
 • 30 VIII - opuszczenie "nieludzkiej ziemi" (granica sowiecko-irańska).
 • 3 IX - przyjazd do Meszhedu (Iran). Pisanie dziennika. Pobyt w szpitalu amerykańskim. Podróże do Teheranu.
 • X- kontakty listowne z Polską przez Turcję, Portugalię, następnie (w 1943 r.) przez Szwecję.
 • XII - początek współpracy J. Czapskiego i Jerzego Giedroycia.

DZIENNIKI:

1943

1943


 • I - przyjazd do Bagdadu (Irak).
 • 16 II - „wystawa malarstwa polskich malarzy żołnierzy”, w tym J. Czapskiego w Instytucie Brytyjskim w Bagdadzie.
 • 13 IV - komunikat radia niemieckiego o odkryciu grobów oficerów polskich w Katyniu.
 • III - XII - podróże służbowe samochodem, samolotem między Irakiem, Palestyną, Syrią i Egiptem. Pobyty w Jerozolimie, Damaszku, Haifie, Jaffie, Kairze i obozach wojskowych 2 Korpusu Armii Polskiej na Wschodzie. Kierowanie Wydziałem Kultury i Oświaty – prasą, pracami organizacyjnymi, wydawniczymi, życiem kulturalnym 2 Korpusu. Kontakty bezpośrednie z najwyższymi władzami Armii Polskiej i oficerami łącznikowymi Armii Brytyjskiej.
 • 2-3 VII - spotkanie z gen. Władysłąwem Sikorskim w Kairze.

WYSTAWY:


 • 16 II
  otwarcie wystawy polskich malarzy żołnierzy w Instytucie Brytyjskim w Bagdadzie - m.in. prac Czapskiego i innych (Janiny Boguckiej, Krystyny Domańskiej, Józefa Jaremy, Jerzego Matuszczaka, Zygmunta Turkiewicza, Anny z Zaleskich Stahlowej, Stanisława Westwalewicza)
  Wystawa nosiła oficjalny tytuł: Dorobek polskich artystów żołnierzy. Pierwsza wystawa sztuki europejskiej w Bagdadzie. Czapski wystawił tam "jedyne płótno namalowane od 1939 roku" pt. Ulica w Bagdadzie – kupione przez Regenta Iraku.

DZIENNIKI:

1944

1944


 • 1 III - awans na majora
 • 19 III - lądowanie we Włoszech, udział w naradach przed bitwą pod Monte Cassino (18 V)
 • 30 VIII - przyjazd do Rzymu i pobyt do 1 I 1945.
 • Koniec VI -  ustąpienie z funkcji szefa Wydziału Kultury i Prasy 2 Korpusu.
 • 5 X - List otwarty do Jacquesa Maritaina i Françoisa Mauriaca w sprawie powstania warszawskiego.
 • Publikacja książki Wspomnienia starobielskie w Rzymie.

DZIENNIKI:

1945

1945


 • 1 - 11 I - podróż z Rzymu do Paryża via Genewa, St. Gallen, Berno, Zurich.
 • 1 V - rozkaz przydziału wydany przez Sztab Naczelnego Wodza (i na życzenie Gen. Wł. Andersa) do Francji do "nadzorowania propagandy wojskowej we Francji oraz koordynowania prac propagandy wojskowej z propagandą cywilną na tym terenie" jako oficer Ministerstwa Informacji ministra Adama Pragiera.
 • 1 - 7 V - pobyt w Londynie.
 • 7 V - przyjazd do Paryża i świętowanie Dnia Zwycięstwa nad Niemcami (8 V).
 • VI - pobyt w Rzymie i spotkanie z Andre Malraux.
 • XI - wynajęcie biura w Hotelu Lambert w Paryżu.
 • 13 XII - przyjazd Marii Czapskiej z Polski do Paryża.

DZIENNIKI:

1946

1946


 • 18-19 III - podróż do Mediolanu.
 • 13 IV - urzędowanie w Paryżu.
 • 13 IX - konferencja co do przyszłości emigracji cywilnej – Józef Czapski, Jerzy Giedroyc, R. Wraga i inni.
 • 28 IX - rozkaz gen. Władysława Andersa powołujący Instytut Literacki z Jerzym Giedroyciem na czele.
 • Po 20 XII 1946 - rozpoczęcie pracy na rozdziałami książki Na nieludzkiej ziemi (na podstawie notatek z dzienników).
 • 24 XII - wigilia w Hotelu Lambert w Paryżu (36 osób). "Ostatnia pod znakiem 2-go Korpusu".

DZIENNIKI:

1947

1947


 • I - VI - dalsze pisanie książki Na nieludzkiej ziemi.
 • Mieszkanie w Hotel Minerve w Paryżu.
 • 14 V - 19 VI - wyjazd do Londynu na spotkanie z gen. W. Andersem.
 • VI - pierwszy numer miesięcznika "Kultura" – Rzym.
 • 18 X - faktyczna demobilizacja w Polskim Centrum Demobilizacyjnym w Calais, z wpisaniem do akt odznaczeń: Virtuti Militari 5 klasy, 2 Krzyże Walecznych po raz 1-szy, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, "The War Medal 1939-1945".
 • Jesień – wynajęcie domu i nowy adres w Maisons-Laffitte przy 1 av. Corneille.
 • XI - znajomość z Jean Colin francuskim malarzem i poetą.

DZIENNIKI:

1948

1948


 • 6 I - 21 VI - dalszy pobyt w Hotel Minerve w Paryżu.
 • 25 I – książka Terre inhumaine (wersja francuska) odrzucona przez redaktora Calmana u wydawcy Maxime`a w Paryżu.
 • 16 III - organizowanie biura "Kultury" w Paryżu.
 • 19 V - uzyskanie Certificatu Uchodźcy nr 12607 wydanego przez Delegata na Francję z International Refugee Organization w Paryżu
 • 22 VI - 21 VII - pobyt w Londynie z instrukcją Jerzego Giedroycia.
 • 30 VI - paszport wydany przez władze Rzeczypospolitej na Obczyźnie, ważny do 8 X 1950 r.
 • 20 XI - kontrakt z Instytutem Literackim na wydanie polskie Na Nieludzkiej ziemi (Paryż 1949) i wersja francuska (Plon, Paris 1949).

DZIENNIKI:

1949

1949


 • 23 VI - adres do korespondencji: 1, av. Corneille, Maisons-Laffitte.
 • 1 VII - list do gen. Wł. Andersa: "od 1 VII zamykam urzędowanie i mój adres będzie już w Maisons-Laffitte”.
 • 21 X 1949 - wyjazd do Kanady i USA jako jałmużnik "Kultury”. Odczyty i spotkania w Montrealu i Winnipeg (Kanada) i w Waszyngtonie, Nowym Yorku, Bostonie, Chicago, Detroit. Powrót 19 VI 1950.

DZIENNIKI:

1951

1951


 • 26 IV - pobyt w USA (Nowy York, Waszyngton). Spotkania z przyjaciółmi, elitą emigracji.
 • XI - XII - pierwsza powojenna wystawa indywidualna w Galerie Motte w Genewie.

WYSTAWY:


 • 27 XI - 17 XII
  wystawa malarstwa i rysunku w Galerie Motte w Genewie, gdzie Czapski prezentuje 35 obrazów

DZIENNIKI:

1952

1952


 • 21-24 IV - pobyt we Franfurcie n/Menem i zeznania przed Komisją Senatu Amerykańskiego w sprawie zbrodni Katyńskiej.
 • 12-28 XI - pierwsza po wojnie wystawa malarstwa pt. Joseph Czapski. Peintures, dessins w Galerie M. Bénézit w Paryżu.

WYSTAWY:


 • 12 - 28 XI
  wystawa malarstwa  Joseph Czapski. Peintures, dessins w Galerie M. Bénézit w Paryżu; Czapski prezentuje 23 obrazy olejne oraz 60 – akwareli, rysunków ołówkiem i kredką.
 • 13 XI
  wspólna wystawa obrazów Józefa Czapskiego i Jean Colin w Paryżu w galerii w pobliżu Place Dauphin.

DZIENNIKI:

1954

1954


 • Przeprowadzka zespołu "Kultury" z Av. Corneille na av. Poissy 91 w Maisons-Laffitte.

WYSTAWY:


 • 19 XI - 3 XII
  wystawa w Galerie M. Bénézit w Paryżu; Czapski prezentuje 20 obrazów olejnych oraz 70 – akwareli, rysunków ołówkiem i kredką

DZIENNIKI:

1955

1955


 • 3 I - dokument stanu służby wystawiony przez The War Records Office Centre (Sekcja Polska) za lata 1942-18 X 1947.
 • 7 V-17 VIII - pobyt w Ameryce Południowej: Buenos Aires (Argentyna), Rio, São Paulo (Brazylia), Montevideo (Urugwaj), Caracas (Wenezuela); spotkanie z Witoldem Gombrowiczem w Rio de Janeiro
 • 6 VII - wystawa w Museu de Arte Moderna de São Paulo, z wykładem na wernisażu Malarstwo naszych czasów.
 • 6 IX – otrzymanie paszportu Republiki Francuskiej ważnego w krajach Europy Zachodniej, oprócz Polski, ważny do 6 IX 1957 r.

WYSTAWY:


 • 12 - 23 III
  wystawa w Palais de Beaux-Arts w Brukseli; Czapski zaprezentował 80 dzieł : 39 obrazów (w tym po jednym z kolekcji Gui Rotschilda, Muhlsteinów oraz Gillesa de Boisgelina) i 41 rysunków
 • 6 VII
  wystawa w Museu de Arte Moderna de Sāo Paulo oraz wykład nt.
  Malarstwo naszych czasów.

DZIENNIKI:

1957

1957


 • VI - VII - pierwsza powojenna wystawa w Polsce w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
 • 20 XI - spotkanie w Paryżu z Hanną Rudzką-Cybisową.

WYSTAWY:


 • VI -VII
  wy
  stawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu; katalog ze wstępem J. Czapskiego i Zdzisława Kępińskiego. Zaprezentowano: 25 obrazów i 23 rysunki z kolekcji prywatnych
 • 4 VIII
  otwarcie wystawy prac J. Czapskiego w Domu Plastyków ZPAP w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 3

DZIENNIKI:

1961

1961


WYSTAWY:


 • 24 II -11 III: wystawa malarstwa w Galerie M. Bénézit w Paryżu;  zaprezentowano 30 obrazów z kolekcji prywatnych.
 • 22 V - 7 VI: wystawa w Sagitarius Gallery własności Lanfranco Rasponiego i Pier Luigi Nuti w Nowym Jorku; Czapski zaprezentował 15 obrazów i 25 rysunków.

DZIENNIKI:

1964

1964


 • 9 XI - wyjazd do Londynu; i 11 X nominacja Józefa Czapskiego na stopień ppłka podpisana przez gen. W. Andersa

WYSTAWY:


 • 4 III
  wernisaż wystawy Czapskiego w Galerie Aurelia w Paryżu
 • 9 - 23 VI
  wystawa malarstwa wystawa malarstwa w Galerie M. Bénézit w Paryżu, 93 Bv. Hmaussmann.
 • 13 X - 20 XI
  wystawa w Grabowski Gallery w Londynie. Czapski zaprezentował 35 obrazów i 50 rysunków i akwarel. Wystawa wspólna z Floristellą Stephani [Vernet]

DZIENNIKI:

1966

1966


 • Publikacja wybranych stron z Dzienników w „Kulturze” (Nr 1-2/1966)
 • 11 i 25 V odwiedziny u chorego Aleksandra Wata w Sceaux pod Paryżem
 • 3 VI - udział w „Table ronde” w paryskim Studio RWE o W. Gombrowiczu.
 • 30 VI - wizyta Zbigniewa Herberta
 • 29 VII - śmierć A. Wata; przemowa J. Czapskiego nad grobem pisarza.
 • 14 X - obiad z André Malraux w Paryżu
 • Jesień - rozmowy i wywiady nt. niemieckiego wydania Na nieludzkiej ziemi (Unmenschliche Erde, 1967)

WYSTAWY:


 • 15 III - IV
  wystawa
  Joseph Czapski, Peintures; Galerie Motte w Genewie; Czapski zaprezentował 115 obrazów i rysunków swoich i z kolekcji prywatnych
 • 12 V -  4 VI
  wystawa pt.
  Joseph Czapski w Galerie Jacquesa Desbrière`a w Paryżu

DZIENNIKI:

1968

1968


 • 21 I - wizyta Sławomira Mrożka.
 • 31 III - wizyta Zbigniewa i Katarzyny Herbertów.
 • 20 V - pobyt w Londynie i wizyta u gen. W. Andersa.
 • 15 VII - list od Nadieżdy Mandelsztam przez Natalię Reznikową i z informacją o wierszu Anny Achmatowej Tak otletajut tajnyje duszi.
 • 6 XII - portret Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (dziś dom Paryskiej „Kultury”)

WYSTAWY:


 • 14 V - 14 VI
  wystawa w Grabowski Gallery w Londynie. Czapski prezentował 11 obrazów oraz pewną ilość rysunków

DZIENNIKI:

1972

1972


 • 21 XI - Nagroda Fundacji Godlewskich w Zurichu za całokształt pracy literackiej wspólnie z Marią – 10 000 franków szwajc. (wręczenie 5 II 1972)

WYSTAWY:


 • 18 IV - 5 V
  wystawa
  Rétrospective Czapski. Aquarelles, dessins, w Galerie Motte w Paryżu
 • 4 V
  wystawa malarstwa i rysunków w Galerie Jacquesa Désbrière w Paryżu

DZIENNIKI:

1974

1974


 • 13 XI - wyjazd z J. Giedroycem na spotkanie z Aleksandrem Sołżenicynem w Zurichu.

WYSTAWY:


 • 24 IV - 4 V
  wystawa J. Czapskiego w Galerie Lambert w Paryżu; podpisywanie książki Murielle Werner-Gagnebin pt.
  Czapski, La main et l`espace.
 • 30 IV - 31 VI
  wystawa w Grabowski Gallery w Londynie.
 • 13 V
  wyjazd do Genewy i Lozanny na wystawę zbiorową
 • Leonor Fini, Lepri, Loo, Czapski, Lebenstein, wystawa w Galerie Lambert w Paryżu.

DZIENNIKI:

1977

1977


WYSTAWY:


 • III - IV 
  wystawa Kapiści w Muzeum Historycznym m. Krakowa; prezentacja 6 obrazów Czapskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie:
  Alejka w parku (1933); Portret kobiety w pasiastym szlafroku i berecie (1934; Domki wśród drzew (1938); Wnętrze teatru-Opera Leśna (1937); Scena z komedii francuskiej Mistrz Patelin (1937); Lustra (b.d.)
 • 18 V - 15 VI
  wystawa w Galerie Dédale w Genewie zorganizowana przez Vladimira Dimitrijeviča

DZIENNIKI:

1990

1990


 • - dyplom "za wybitne zasługi dla kultury polskiej" podpisany przez Krzysztofa Skubiszewskiego min. Spraw Zagranicznych RP.
 • 21 VI - "moja ostatnia wola" - testament.
 • Pierwsza oficjalna publikacja w kraju książki Na nieludzkiej ziemi (wyd. Czytelnik).
 • Publikacja esejów na temat przeczytanych lektur pt. Czytając przez wydawnictwo Znak.
 • Publikacja książki pt. Swoboda tajemna (Pomost).

WYSTAWY:


 • 20 I I - 7 IV
  Józef Czapski. Malarstwo i rysunek w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie; zaprezentowano 6 obrazów 90 rysunków ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i 40 rysunków z depozytu artysty
 • 17 IV - 19 V
  wystawa malarstwa w Musée Jenisch w Vevey w Szwajcarii
 • 22 VI - VII
  Józef Czapski. Malarstwo w Galeria Kordegarda w Warszawie
 • 1 VII -16 IX
  Joseph Czapski. Peintures w Musée Jenisch w Vevey w Szwajcarii
 • wystawa w Biurze Wystaw Artystycznych w Nowym Sącz; zaprezentowano 31 obrazów oraz 37 rysunków

DZIENNIKI:

1991

1991


WYSTAWY:


 • 1 IX
  otwarcie wystawy dzieł artystów polskich tworzących za granicą (w tym Józefa Czapskiego) pt. Jesteśmy w Galerii Zachęta w Warszawie
 • 1 X
  wernisaż wystawy Dzienniki Józefa Czapskiego, Galeria Wystaw Autorskich w Muzeum Narodowym w Poznaniu

DZIENNIKI:

1992

1992


 • 2 IV - nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, przez Lecha Wałęsę prezydenta RP.
 • 20 VI - nadanie tytułu Profesora Honorowego przez Senat ASP w Krakowie i jej wręczenie 12 X przez prof. Stanisława Rodzińskiego w pokoju Czapskiego w Maisons-Laffitte.
 • VIII – wręczenie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski przez ambasadora RP w Paryżu Jerzy Łukaszewskiego w Maisons-Laffitte, nadanego 2 IV przez prezydenta Lecha Wałęsę.
 • 14 X - przekazanie Polsce przez Borysa Jelcyna prezydenta Rosji decyzji Stalina (i in.) z 5 III 1040 r. o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych na terenie Rosji Sowieckiej.

WYSTAWY:


 • 13 III
  Józef Czapski. Malarstwo ze zbiorów szwajcarskich w Muzeum Narodowym w Krakowie.

DZIENNIKI:

1993

1993


 • 12 I - śmierć Józefa Czapskiego w Maisons-Laffitte i pogrzeb 15 I w Mesnil-le-Roi

WYSTAWY:


 • 26 V - 28 V
  Józef Czapski. Życie i dzieło w Muzeum Lubelskim Zamek i sesja w Muzeum Archidiecezji w Lublinie; zaprezentowano 5 obrazów oraz 88 rysunków
1994

1994


WYSTAWY:


 • 18 VII
  otwarcie wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie w nowej Galerii Sztuki Polskiej XX wieku do 1949 roku,  gdzie zaprezentowano obrazy Czapskiego
10 X 1994 -

5 I 1995

10 X 1994 - 5 I 1995


WYSTAWY:


 • wystawa malarstwa w Instytucie Polskim w Duesseldorfie pt. Jan Cybis – Józef Czapski – Artur Nacht-Samborski
1995

1995


WYSTAWY:


 • I - III
  Józef Czapski 1896-1993. Wspomnienie w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
1996

1996


WYSTAWY:


 • 3 IV - 19 V
  Wnętrze. Józef Czapski w stulecie urodzin w Muzeum Narodowym w Krakowie.
 • 3 IV
  wernisaż wystawy Józef Czapski. Obrazy i rysunki ze zbiorów prywatnych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie
 • 30 IV-11 V
  Józef Czapski (1896-1993) szkice, zapisy rysunkowe w Galerii Krytyków POKAZ w Warszawie,
 • 17 V - 9 VI
  Józef Czapski. W stulecie w Galerii Kordegarda w Warszawie,
 • 17 VI
  Wnętrze. Józef Czapski w Muzeum Literatury w Warszawie (przeniesiona z MN w Krakowie)
 • 21 VI
  Gry barwne. Komitet Paryski 1923-1939 w  Muzeum Narodowym w Krakowie
 • 12 XI -15 XI
  Cziełowiek i miesto. Jozef Czapskij. K 100-letiju so dnia rozhdenija” w Fontannym Domu w Sankt Pietersburgu. - wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Konsulat Gen. RP w Sankt Petersburgu oraz Naukowo-Informacyjne Centrum "Memoriał"
17 XII 1996 –

15 I 1997

17 XII 1996 – 15 I 1997


WYSTAWY:


 • Maliřske a literárni dilo, Praga (Republika Czeska)
1999

1999


WYSTAWY:


 • 16 - 31 I  
  Exposition Joseph Czapski w Centre Ianchelovici w Maisons-Laffitte, wystawa pod patronatem Jerzego Giedroyca
2000

2000


WYSTAWY:


 •  III - VI
   Józef Czapski. Widzenie życia w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie; zaprezentowano 60 obrazów oraz 102 rysunki z lat 1949-1989
2000/2001

2000/2001


WYSTAWY:


 • Józef Czapski Malarstwo, rysunek. Wystawa w kręgu koloryzmu polskiego w Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej
2001

2001


WYSTAWY:


 • Józef Czapski. 18 obrazów z kolekcji rodziny Popiel de Boisgelin w Muzeum Narodowym w Kielcach
2007

2007


WYSTAWY:


 • 17 III - 22 IV 
  Józef Czapski - Wokół kolekcji Aeschlimanna, Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności
Akceptuję